"Weten uw medewerkers wat ze morgen anders moeten doen dan vandaag?" 

Duurzaam resultaat door actieve betrokkenheid van medewerkers
Opvolging is een belangrijk aspect bij verandertrajecten: wordt er daadwerkelijk gedaan wat is afgesproken? Weten uw medewerkers wat ze anders moeten doen? In de praktijk zie ik dat opvolging niet de aandacht krijgt die nodig is om resultaat te boeken.

Draagvlak kun je laten ontstaan
Veranderingen vragen veel van medewerkers. Ik ben er van overtuigd dat als je mensen betrekt en kunt uitleggen dat veranderingen worden ingezet omwille van de inhoud, je draagvlak krijgt. Ik betrek medewerkers actief bij de veranderprocessen, haal ze daarbij ook uit hun comfortzone, maar bewaak de grenzen. Dat doe ik op een vriendelijk en besliste wijze. Ik ga voor een duurzame oplossing en die bereik je alleen als de verandering door de gehele organisatie wordt gedragen.

Mijn bedrijfskundige benadering en overtuiging
De inhoud van de gewenste output moet altijd centraal staan. Medewerkers moeten weten wat een verandering betekent in de dagelijkse werkzaamheden (processen) en gedrag. Het creëren van draagvlak en verbinding is essentieel. Uw medewerkers zijn uw belangrijkste werkkapitaal.

Samenwerken doe je niet alleen >>