Transitiemanagement

Een transitie is meer dan een project. Bij een transitie wilt u als organisatie(onderdeel) transformeren. U beseft dat het anders moet om in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen. U weet echter niet hoe dit ‘handen en voeten’ te geven omdat veel processen met elkaar hebben te maken. JFH Interim kan u helpen een visie te ontwikkelen op deze toekomstige ontwikkelingen.

Werken met een duidelijk plan
We starten met een analyse waarin we onderzoeken welk resultaat u voor ogen heeft en wat is nodig om het doel te bereiken? Vervolgens ontwikkelen we een duidelijk plan, waarbij het voor u helder is welke processen aangepast moeten worden en welk gedrag moet worden veranderd, hoe dit op elkaar ingrijpt en welke stappen er in de tijd moeten worden gemaakt.

Contact