"De organisatie volgt de inhoud en niet andersom." 

Veranderen volgens JFH Interim

JFH interim ziet verandertrajecten, de implementatie en borging hiervan als een specialisme. Bij veranderingen, of het nu om inhoud of een proces gaat, wordt vaak onvoldoende stil gestaan wat dit concreet voor medewerkers betekent. Het verzenden van een notitie via de mail of een enkele presentatie is onvoldoende.

Van Strategie naar Operational Excellence

JFH interim is gespecialiseerd in de implementatie en opvolging van de operationele consequenties van uw strategische doelen. Veranderprocessen zijn vaak complex omdat veel processen met elkaar samenhangen en de situatie in de loop van de tijd zo is gegroeid dat het overzicht ontbreekt. Juist daar is de inzet van JFH Interim een toegevoegde waarde. Of het nu gaat om een crisissituatie, om transitiemanagement of reorganisaties: Jan Frens Hut leidt uw organisatie(onderdeel) van Strategie naar Operational Excellence.

Lees meer over de stijl van werken van Jan Frens Hut